Rådgivning för företagsaffärer och
strategiska finansiella processer

Advise in M&A and
strategic financial processes

Engström & Rinde, ett partnerskap bildat 1990, som baserat på kreativa och högkvalitativa metoder är specialister på att pro-aktivt ta initiativ, analysera och ge råd till kunder, i samband med köp eller försäljning av företag, s.k. Mergers and Aquisitions, allianser, företagsfinansiering och andra strategiska finansiella processer.

Mats Engström och Sigurd Rinde har sammanlagt över 50 års direkt erfarenhet av företagsaffärer och finansiell rådgivning, både svenska och gränsöverskridande affärer.

Engström & Rinde är inriktat på s.k. privata företagsöverlåtelser, dvs. inga publika erbjudanden, med transaktionsvärden, när det är applicerbart, från cirka 25 mkr upp till flera miljarder. E&R kan som projektledare hantera samtliga moment i en förvärvs- eller avyttringsprocess: hitta objekt eller köpare; all formalia; samt due diligence och revision.
Engström & Rinde is a partnership, created in 1990, specialised in pro-active and creative initiatives and advise in the area of Corporate Finance, Mergers & Acquisitions, alliances and other strategic financial processes.

Engström & Rinde is active both in domestic as well as cross border projects. In total Mr Engström and Mr Rinde have more than 50 years of direct experience of M&A and corporate finance.

Engström & Rinde focuses on so called private transactions, i.e. no public offerings etc., with transaction values, when applicable, ranging between $ 25 million and several hundred millions. Engström & Rinde can as a projectleader handle all of the phases in processes associated with Corporate Finance and Mergers & Acquisitions, including finding buyers/objects/partners, negotiate all the formalias required and lead the due diligence.