Några affärer från historien

Deals during the years

Freia Marabou
E&R, på uppdrag av det amerikanska Hershey Foods, tog E&R initiativ till förvärv av ca 20 % och därefter ett bud på det skandinaviska bolaget Freia Marabou.
SAFE Partners
E&R föreslog OAG, Off shore Accommodation Group, förvärvet av SAFE Partner, dvs. ett antal bostadsplattformar i Nordsjön.
Hasselblad
E&R tog initativ till och fick uppdraget av Incentive att sälja kameratillverkaren Hasselblad.
BT Systems
E&R tog initiativ till och biträdde det schweiziska företaget Swisslog i förvärvet av BT Systems.
EconoPhone
E&R och Toren AG samarbetade på uppdrag av ägarna till EconoPhone i samband med försäljning av bolaget till Tele2.
CarPark/Nordisk Parkering
E&R biträdde UBS Capital i deras förvärv av CarPark och de följande tilläggsförvärven av AutoPark och ScandPark, den grupp som sedermera skulle döpas om till Nordisk Parkering.
Nissan Sverige
E&R biträdde Marubeni, ett stort japanskt bildistributionsföretag, när de förvärvade den svenska distributören av Nissan personbilar och lastbilar.
Solitair
E&R arrangerade en nyemissionsgaranti för det listade flygleasingbolaget Solitair.
E ON ES
E&R har under flera år haft uppdrag att förvärva ett antal mindre bolag till E.ONs helägda dotterbolag E.ON ES. Till dags dato har E.ON ES förvärvat fem bolag:
Selek i Borlänge,
Bogfelts i Täby,
Kraftmontasje i Vestnes/Norge,
LinPro i Linköping och
IP-Consult i Kalmar.
Freia Marabou
Acquisition of 20 % and a take-over bid of the Norwegian listed company Friea Marabou on behalf of Hershey Inc.
BT Systems
Advising Swisslog, a Swiss listed company, on their acquisition of BT System AB.
Nissan Cars
Advising Marubeni, a Japanese company, on their acquisition of the Swedish distributor of Nissan cars and lorries.
SAFE Partners
Advising OAG, Off Shore Accommodation Group Ltd., on their acquisition of SAFE Partners (off shore accommodation platforms in the North Sea).
Solitair
Arranging a new issue guarantee for Solitair (a Swedish listed aircraft leasing company).
Hasselblad
Advising Incentive on their sale of Hasselblad AB.
CarPark/Nordisk Parkering
Advising UBS Capital on their acquisition of CarPark AB and the subsequent add-on acquisitions of AutoPark and ScandPark.
EconoPhone
Advising three private owners on their sale of EconoPhone AG, Zürich, to Tele2 AB.
E ON ES
Advising E.ON ES Sverige AB on their continuous project, a so called string-of-pearls strategy, of acquiring several small to medium sized entities in Sweden. So far five entities have been acquired:
Selek in Borlänge/Sweden;
Bogfelts in Täby/Sweden;
Kraftmontasje in Vestnes/Norway;
LinPro in Linköping/Sweden; and
IP-Consult in Kalmar/Sweden.