Personerna

The People

Mats Engström
Mats Engström är född 1954, examinerades som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 1977 efter specialisering på redovisning/finansiering samt kostnads-/intäktsanalys. Efter examen var Mats på SE-Banken där han under åtta år arbetade på flera avdelningar, bl.a. Investment Banking. Därefter har Mats fleråriga erfarenheter från fondkommissionärer, finansbolag, kapitalförvaltningsbolag utöver ett flertal styrelseuppdrag, bl.a. som ordförande, i mellanstora och mindre bolag i ett flertal olika branscher.

Mats Engström är gift med Gina, tillsammans har de en son och en dotter.

Sigurd Rinde
Sigurd är född 1952, examinerades 1977 som Diplomierte Chemieingenieur från ETH i Zürich, Schweiz, och 1979 som MBA från INSEAD i Fontainebleau, Frankrike. Efter examen har Sigurd verkat som investor i flera Leveraged Buy-Outs och Start-ups. Sigurd driver alltjämt en av dessa start-ups, dvs. Thingamy, en mjukvaruutvecklare av rang!. Se vidare: www.thingamy.com

Sigurd Rinde är gift med Tittin, tillsammamns har de tre söner, bara.
Mats Engström
Mats Engström is born in April 1954, graduated 1977 as Civilekonom DHS from Stockholm School of Economics, Sweden. After the education Mr. Engström joined SE-Banken where he had during eight years positions both in commercial banking and in the area of investment banking. Mr. Engström joined thereafter a stockbroker, as a specialist in the corporate finance area and subsequently an independent finance company as a specialist in the area of Mergers and Acquisitions, M&A.

Mr. Engström is married to Gina, they have one son and one daughter.

Sigurd Rinde
Sigurd Rinde is born in April 1952, graduated 1977 as Diplomierte Chemieingenieur from ETH in Zürich, Switzerland, and 1979 as MBA from INSEAD in Fontainebleau, France. Mr. Rinde has since his MBA graduation been an investor doing Leveraged Buy-Outs and start-ups. Sigurd is till active in one of these start-ups, i.e. Thingamy, a software developer of rank! Please refer to www.thingamy.com

Mr. Rinde is married to Tittin, they have three sons.